Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Årets konferens är en samverkanskonferens mellan Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön på Högskolan Väst och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Fokus i år är föräldraskap och familjestöd. Syftet är att erbjuda ett forum där forskare och praktiker kan mötas och diskutera gemensamma områden och frågeställningar såsom t.ex. Hur fungerar föräldrabarn-relationer? Vilket föräldrastöd finns att tillgå i samhället avseende yngre, respektive äldre barn? Vad visar den senaste forskningen på området?

Information

Datum: 13 juni
Tid: 9.00-16.00
Plats: F104, Högskolan Väst 
Salar för seminarier: F123, F127 (våning 1)

Konferensen är kostnadsfri.

Program

Program BUV konferens 2018


Inbjudan

PDF inbjudan


Key-note speakers

 
Fotograf Maria Hansson

Fatumo Osman, doktor i medicinsk vetenskap, Högskolan Dalarna, som nyligen disputerat med en avhandling om kulturanpassat stöd till somaliskfödda föräldrar i Sverige.

Philip Hwang, professor i tillämpad psykologi, Högskolan Väst och Göteborgs Universitet, och författare till böcker som Utvecklingspsykologi, Ungdomar och unga vuxna: Utveckling och livsvillkor och Gruppsykologi: för skola, arbetsliv och fritid.

Presentation

Vill du presentera på konferensen ber vi dig att senast den 22 april skicka in ett kortare abstrakt avseende innehållet (max 120 ord). Ange namn, organisation/arbetsplats samt kontaktuppgifter. Glöm inte att även anmäla dig till konferensen.

Skicka ditt abstrakt till Jennie Ryding: jennie.ryding@hv.se

Givetvis är du välkommen att delta även om du inte presenterar.

Kontakt


Jennie Ryding

Jennie Ryding Universitetslektor
jennie.ryding@hv.se

Sabina Kapetanovic

Sabina Kapetanovic Universitetslektor
sabina.kapetanovic@hv.se
Senast uppdaterad