Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hållbarhet

Inom detta block finns kurser med fokus på hållbarhet och hållbarhetsarbete inom industriell produktion.

Hållbar automation (Sustainable Automation)

Introduktion till hållbarhet inom industriell produktion

Material och hållbar utveckling (Materials and sustainable development)

Industrins digitalisering

I detta kursblock finns flera kurser inom området industrins digitalisering som täcker Industri 4.0, Internet of Things, Cyber security, Big data och virtuella fabriken samt simulering av produktionsflöden.

AI baserad kvalitetsstyrning och kontroll (AI Based Quality Control)

Digitally - enabled Production 7.5 hp

Efterlevnad av cybersäkerhet (Cybersecurity Compliance)

Hantering av cyberrisker (Cyber Risk Management)

Industrins digitalisering - Big data introduktion

Industrins digitalisering – Cyber Security

Industrins digitalisering - Industri 4.0

Industrins digitalisering – Internet of Things (IoT)

Industrins digitalisering – Introduktion till Artificiell intelligens och maskininlärning

Industrins digitalisering - Technology Management

Industrins digitalisering - Virtuella fabriken

Introduktion till industriell cybersäkerhet

Introduktion till tillämpad maskininlärning (Introduction to Applied Machine Learning)

Machine Learning for Industry 4.0

Människa AI Interaktion

Simuleringsverktyg 1 - Flödessimulering

Virtual factory and robot cell simulation 2.5hp

Robotik och Automatiseringsteknik 

Inom automation finns kurser inom robotik och industriautomation. Kurserna täcker in systemkunskap om produktionssystem, PLC, programmering, simulering, machine vision och säkerhet.

Industriautomation

Industriautomation I - Koncept, begrepp och metoder

Industriautomation - Framtida automation

Robotteknik

Robotteknik I - Säkerhet i maskinsystem

Robotteknik II - Programmering och simulering 

Robotteknik - Machine Vision

Additiv Tillverkningsteknik och Skärande bearbetning

Additiv tillverkning och skärande bearbetning är två av de tillverkningstekniker som berörs i ett tiotal kurser. Metoder, begrepp och koncept presenteras inom området.

Skärande bearbetning

Skärande bearbetning - Bearbetningsdynamik

Additiva Tillverkningsprocesser

Grundnivå
Additiv tillverkning grund - Koncept, begrepp och metoder

3D-printning

Avancerad nivå

Additiv tillverkning - Metalliska material

Additiv tillverkning - Produkt- och tillverkningsaspekter

Additiv tillverkning – Reparation

Additiv tillverkning med laser

Introduktion till metallpulverteknologi

Svetsteknologi

Avancerade tillverkningsprocesser (Advanced Manufacturing Processes)

Integrerat projektarbete inom svetsteknologi   

Robotiserad svetsning

Svetsteknologi - Hållbarhetsaspekter vid svetsning (Welding Technology – Sustainability Aspects in Welding)

Svetsteknologi - Provning och kvalitetssäkring vid svetsning 

Ytteknologi

Termisk sprutning (Thermal Spraying)

Produktionsledning

I detta kursblock erbjuder vi flera kurser inom produktionsledning exempelvis förhandlingsteknik, produktionslogistik och värdeflödesanalys.

Monteringsvänlig konstruktion - Monteringsaspekter 

Produktionsledning - Produktionslogistik

Värdeflödesanalys

Verksamhetsutveckling

Dessa kurser ger en fördjupad insikt i hur nya flexibla och digitala lösningar kan tas fram för en verksamhet. Här finns möjlighet att skaffa kunskap inom användardriven digitalisering och agil strategi.

Internationell affärsverksamhet inom industri

Verksamhetsutveckling - Agil strategi 

Verksamhetsutveckling - Användardriven digitalisering

Verksamhetsstrategi inom industriell produktion

Elektriska fordon

Inom kursblocket elektriska fordon erbjuder vi kurser kopplade till batterier för elektriska fordon. Vi berör elsäkerhet, elektriska lagringssystem, kraftelektronik och elektriska motorer.

Elfordon - Batterier för elektriska fordon

Elfordon - Elektriska lagringsystem

Elfordon - Kraftelektronik och elektriska motorer

Elfordon - Säkerhet vid arbete med elfordon

Elfordon - Tillverkning och återvinning av litiumjonbatterier

Elkvalitet

Förnybar elproduktion och energilager

Ingenjörsverktyg

Inom kursblocket matematik erbjuder vi kurser i tekniska beräkningar och problemlösningar i beräkningsprogram. Vidare erbjuds CAD-kurser som ger dig kunskap inom friformsmodellering. 

Modellering och analys med MATLAB

MATLAB - Analys av data, statistik och visualiseringsteknik

Ingenjörsmetodik

Ingenjörsmetodik - Finita elementmetoden

Kvalitetsteknik

Oförstörande provning - inspektion inom produktion

CAD

CAD- Friformsmodellering

CAD - Friformsmodellering tillämpade exempel

 

Senast uppdaterad