Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hållbarhet

Inom detta block finns kurser med fokus på hållbarhet och hållbarhetsarbete inom industriell produktion.

Hållbarhet – Introduktion till hållbarhet inom industriell produktion

Material och hållbar utveckling (Materials and sustainable development)

Hållbar automation (Sustainable Automation)

Industrins digitalisering

I detta kursblock finns flera kurser inom området industrins digitalisering som täcker Industri 4.0, Internet of Things, Cyber security, Big data och virtuella fabriken samt simulering av produktionsflöden.

Industrins digitalisering - industri 4.0

Industrins digitalisering – Cyber Security

Industrins digitalisering – Internet of Things (IoT)

Industrins digitalisering - Virtuella fabriken

Industrins digitalisering - Technology Management

Simuleringsverktyg 1 - Flödessimulering

Digitally - enabled Production 7.5 hp

Machine Learning for Industry 4.0

Industrins digitalisering - Big data introduktion

Virtual factory and robot cell simulation 2.5hp

Industrins digitalisering – Introduktion till Artificiell intelligens och maskininlärning

AI baserad kvalitetsstyrning och kontroll (AI Based Quality Control)

Robotik och Automatiseringsteknik 

Inom automation finns kurser inom robotik och industriautomation. Kurserna täcker in systemkunskap om produktionssystem, PLC, programmering, simulering, machine vision och säkerhet.

Industriautomation

Industriautomation I - Koncept, begrepp och metoder

Industriautomation - Framtida automation

Robotteknik

Robotteknik I - Säkerhet i maskinsystem

Robotteknik II - Programmering och simulering 

Robotteknik - Machine Vision

Additiv Tillverkningsteknik och Skärande bearbetning

Additiv tillverkning och skärande bearbetning är två av de tillverkningstekniker som berörs i ett tiotal kurser. Metoder, begrepp och koncept presenteras inom området.

Skärande bearbetning

Skärande bearbetning 3 - Bearbetningsdynamik med signalanalys

Additiva Tillverkningsprocesser

Grundnivå
Additiv tillverkning grund - Koncept, begrepp och metoder

Avancerad nivå
Additiv tillverkning - Metalliska material

Additiv tillverkning - Produkt- och tillverkningsaspekter

Additiv tillverkning – Reparation

Svetsteknologi

Integrerat projektarbete inom svetsteknologi   

Svetsteknologi - Provning och kvalitetssäkring vid svetsning 

Avancerade tillverkningsprocesser (Advanced Manufacturing Processes)

Produktionsledning

I detta kursblock erbjuder vi flera kurser inom produktionsledning exempelvis förhandlingsteknik, produktionslogistik och värdeflödesanalys.

Produktionsledning - Produktionslogistik

Värdeflödesanalys

Monteringsvänlig konstruktion - Monteringsaspekter 

Verksamhetsutveckling

Dessa kurser ger en fördjupad insikt i hur nya flexibla och digitala lösningar kan tas fram för en verksamhet. Här finns möjlighet att skaffa kunskap inom användardriven digitalisering och agil strategi.

Verksamhetsutveckling - Agil strategi 

Verksamhetsutveckling - Användardriven digitalisering

Elektriska fordon

Inom kursblocket elektriska fordon erbjuder vi kurser kopplade till batterier för elektriska fordon. Vi berör elsäkerhet, elektriska lagringssystem, kraftelektronik och elektriska motorer.

Batteries in electric vehicles 

Manufacturing and recycling of lithium ion batteries

Elfordon - Säkerhet vid arbete med elfordon

Elfordon - Elektriska lagringsystem

Elfordon - Kraftelektronik och elektriska motorer

Ingenjörsverktyg

Inom kursblocket matematik erbjuder vi kurser i tekniska beräkningar och problemlösningar i beräkningsprogram. Vidare erbjuds CAD-kurser som ger dig kunskap inom friformsmodellering. 

Modellering och analys med MATLAB

MATLAB - Analys av data, statistik och visualiseringsteknik

Ingenjörsmetodik

Ingenjörsmetodik - Finita elementmetoden

Kvalitetsteknik

Oförstörande provning - inspektion inom produktion

CAD

CAD- Friformsmodellering

CAD - Friformsmodellering tillämpade exempel

 

Senast uppdaterad