Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Industrins digitalisering

I detta kursblock finns flera kurser inom området industrins digitalisering som täcker Industri 4.0, Internet of Things, Cyber security, Big data och virtuella fabriken samt simulering av produktionsflöden.

Industrins digitalisering - industri 4.0

Industrins digitalisering – Cyber Security

Industrins digitalisering – Internet of Things (IoT)

Industrins digitalisering - Virtuella fabriken

Industrins digitalisering - Technology Management

Simuleringsverktyg 1 - Flödessimulering

Digitally - enabled Production 7.5 hp

Machine Learning for Industry 4.0

Robotik och Automatiseringsteknik 

Inom automation finns kurser inom robotik och industriautomation. Kurserna täcker in systemkunskap om produktionssystem, PLC, programmering, simulering, machine vision och säkerhet.

Industriautomation

Industriautomation I - Koncept, begrepp och metoder

Industriautomation II - Programmering och standarder

Industriautomation III - PLC i större industriella system

Robotteknik

Robotteknik I - Säkerhet i maskinsystem

Robotteknik II - Programmering och simulering 

Robotteknik - Machine Vision

Additiv Tillverkningsteknik och Skärande bearbetning

Additiv tillverkning och skärande bearbetning är två av de tillverkningstekniker som berörs i ett tiotal kurser. Metoder, begrepp och koncept presenteras inom området.

Skärande bearbetning

Skärande bearbetning 1 - Koncept, begrepp och metoder

Skärande bearbetning 2 - Tribologi och förslitning

Skärande bearbetning 3 - Bearbetningsdynamik med signalanalys

Additiva Tillverkningsprocesser

Grundnivå
Additiv tillverkning grund - Koncept, begrepp och metoder

Avancerad nivå
Additiv tillverkning 1 - Koncept, begrepp och metoder

Additiv tillverkning - Metalliska material

Additiv tillverkning - Produkt- och tillverkningsaspekter

Additiv tillverkning – Reparation

Additiv tillverkning – Metalliska material, intensivkurs

Svetsteknologi

Integrerat projektarbete inom svetsteknologi   

Produktionsledning

Inom produktionsledning erbjuder vi kurser inom förhandlingsteknik, produktionslogistik och värdeflödesanalys.

Förhandlingsteknik 1 - Kommunikation

Förhandlingsteknik 2 - Planering och upplägg

Produktionsledning - Produktionslogistik

Värdeflödesanalys

Monteringsvänlig konstruktion - Monteringsaspekter 

Elektriska fordon

Inom kursblocket elektriska fordon erbjuder vi kurser kopplade till batterier för elektriska fordon. 

Batteries in electric vehicles 

Manufacturing and recycling of lithium ion batteries

Ingenjörsverktyg

Inom kursblocket beräkningsteknik och matematik erbjuder vi kurser i beräkningsmekanik kopplade mot plåtformning, samt tekniska beräkningar och problemlösningar i beräkningsprogram. Vidare erbjuds CAD-kurser som ger dig kunskap inom friformsmodellering. 

Beräkningsmekanik

Beräkningsmekanik 1 - Plåtformningsanalys med FEM

Beräkningsmekanik 2 - Återfjädring 

Beräkningsmekanik 3 - Finit elementteori, element och kontakter

Modellering och analys med MATLAB

MATLAB - Analys av data, statistik och visualiseringsteknik

MATLAB - Tekniska beräkningar, ekvationslösningar och simulering

MATLAB - Problemlösning, datastrukturer och programmering

CAD

CAD- Friformsmodellering

CAD - Friformsmodellering tillämpade exempel

 

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen